آگهی مناقصه ( نوبت دوم )
1396/7/18 14:40

شهرداری بویین میاندشت درنظر دارد عملیات روکش آسفالت  بلوار امام حسین  (ع)  و آسفالت معابر شهری را با اعتباری به میزان 5/000/000/000  ریال از محل اعتبارات دولتی از طریق برگزاری  مناقصه  عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

پیام تبریک
1396/2/31 10:37

برادران بزرگوار جناب آقای مجتبی دوست محمدی – مرتضی احمدی – مصطفی مرتضایی – نوراله علایی و خواهر گرامی سعیده دوست محمدی بدینوسیله کسب اعتماد مردم ولایت مدار بویین میاندشت درعرصه سیاست گذاری و تصمیم سازی را به شما تبریک عرض نموده و امید است با همدلی و همراهی ، شهر بویین میاندشت گامهای بلندی در راه توسعه و پیشرفت بردارد و در آینده به عنوان شهری برجسته در استان و کشور شناخته شود.

عبدالرضا سپیانی

شهردار بویین میاندشت28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1