✨ جلسه مشترک شهرداری با اتاق اصناف و رؤسای اتحادیه شهرستان بویین میاندشت در خصوص برگزاری  بازار روز - 1396/09/14 ✨
1396/9/23 14:1

✨ جلسه مشترک شهرداری با اتاق اصناف و رؤسای اتحادیه شهرستان بویین میاندشت در خصوص برگزاری  بازار روز - 1396/09/14 ✨
 این جلسه در روزسه شنبه مورخ 1396/09/14 با حضور شهردار، مسئول اصناف شهرداری ، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، رئیس اتاق اصناف و جمعی از رؤسای اتحادیه های صنفی در محل دفتر شهرداری بویین میاندشت برگزار گردید که پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد موارد ذیل صورت پذیرد:
✅ تشکیل جلسه مشترک اتاق اصناف و  رؤسای اتحادیه های صنفی در خصوص برگزاری بازار روز و اعلام پیشنهادات به شهرداری .
✅ بررسی جوانب در خصوص استعلام از شهرداری در روند صدور و تمدید پروانه کسب توسط اتاق اصناف و اتحادیه¬ها و انعکاس نتیجه¬ی حاصله به شهرداری .
✨ روابط عمومی شهرداری بویین میاندشت ✨
🇮🇷 همگام با شهرداری بویین میاندشت👇
@hamgambashahrdaribouinmiyandasht56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1