✨  جلسه آموزشی جهت پرسنل شهرداری پیرامون بهداشت و درمان مرتبط با هفته ملی سلامت مردان ایرانی – 1396/12/09 ✨
1396/12/14 9:53

✨  جلسه آموزشی جهت پرسنل شهرداری پیرامون بهداشت و درمان مرتبط با هفته ملی سلامت مردان ایرانی – 1396/12/09 ✨
✅ در اجرای بند 3 صورتجلسه ی کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان ، جلسه ی آموزشی جهت پرسنل شهرداری بویین میاندشت همزمان با هفته ی ملی سلامت مردان ایرانی در روز چهارشنبه مورخ 1396/12/09 با حضور جناب آقای اکبر خانجانی کارشناس محترم ارشد روانشناسی بالینی در محل شهرداری برگزار گردید .

🇮🇷 شهرداری بویین میاندشت👇
@shahrdaribouinmiyandasht

 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1