✨ جلسه مشترک شهرداری با اتاق اصناف و رؤسای اتحادیه شهرستان بویین میاندشت در خصوص برگزاری  بازار روز - 1396/09/14 ✨
1396/9/23 14:1

✨ جلسه مشترک شهرداری با اتاق اصناف و رؤسای اتحادیه شهرستان بویین میاندشت در خصوص برگزاری  بازار روز - 1396/09/14 ✨
 این جلسه در روزسه شنبه مورخ 1396/09/14 با حضور شهردار، مسئول اصناف شهرداری ، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، رئیس اتاق اصناف و جمعی از رؤسای اتحادیه های صنفی در محل دفتر شهرداری بویین میاندشت برگزار گردید که پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد موارد ذیل صورت پذیرد:
✅ تشکیل جلسه مشترک اتاق اصناف و  رؤسای اتحادیه های صنفی در خصوص برگزاری بازار روز و اعلام پیشنهادات به شهرداری .
✅ بررسی جوانب در خصوص استعلام از شهرداری در روند صدور و تمدید پروانه کسب توسط اتاق اصناف و اتحادیه¬ها و انعکاس نتیجه¬ی حاصله به شهرداری .
✨ روابط عمومی شهرداری بویین میاندشت ✨
🇮🇷 همگام با شهرداری بویین میاندشت👇
@hamgambashahrdaribouinmiyandasht133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1