#اطلاعیه

#اطلاعیه

1399/10/18 8:25#اطلاعیه

📣 بدینوسیله به اطلاع کلیه کسبه گرامی و متصدیان محترم واحدهای صنفی شهر بویین میاندشت می رساند که :
🖊 شایسته است کلیه واحدهای صنفی ( اعم از واحدهای دارای پروانه کسب یا واحد های فاقد پروانه کسب) نسبت به پرداخت عوارض کسب و پیشه ی خود که به صورت سالانه است،اقدام نمایند تا ضمن انجام تعهدات شهروندی،در آبادانی،عمران شهر و انجام امورات شهر با شهرداری همکاری و مشارکت نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض کسب در هرسال ، مبالغ کلیه ی عوارض معوق شده به تعرفه روز ( آخرین تعرفه مصوب ) برای واحدهای صنفی محاسبه و اخذ می گردد.

🖊 متصدیان واحدهای صنفی که اقدام به ابطال پروانه ی کسب خود می نمایند،در اسرع وقت به شهرداری اعلام نمایند تا مشمول عوارض سالهای آینده نگردند و پرونده کسبی آنها در شهرداری مختومه گردد.

🔸 لذا مقتضی است کلیه ی واحدهای صنفی مستقر در شهر،جهت پرداخت عوارض کسب و پیشه ی خود در اسرع وقت به شهرداری مراجعه نمایند.  بدیهی است در غیر این صورت شهرداری وفق مقررات و ضوابط عمل خواهد نمود.

🔻 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بویین میاندشت 🔺
🇮🇷 کانال شهر بویین میاندشت👇
@sh_bouinmiyandasht
از نظرات خود ما را بهره مند کنید
نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :