🌺 تقویم عشق 🌺

🌺 تقویم عشق 🌺

1398/5/7 11:6

🌺 تقویم عشق 🌺

🌹 شهید والا مقام محمد ابراهیم شفیعی
🌹 فرزند : حاجی
🌹 محل شهادت : جبهه کرخه
🌹 تاریخ شهادت : 1360/05/04
🌹 عملیات : —
🌹 محل دفن : بویین 
🇮🇷 کانال شهر بویین میاندشت👇
@sh_bouinmiyandasht
🇮🇷 پیام رسان سروش 👇
http://sapp.ir/sh_bouinmiyandashtاز نظرات خود ما را بهره مند کنید
نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :