🌺 تقویم عشق 🌺

🌺 تقویم عشق 🌺

1398/5/7 11:9

🌺 تقویم عشق 🌺

🌹 شهید والا مقام صفر علی بهرامی
🌹 فرزند : عبدالعلی
🌹 محل شهادت : مهران
🌹 تاریخ شهادت : 1365/05/06
🌹 عملیات : —
🌹 محل دفن : بویین 
🇮🇷 کانال شهر بویین میاندشت👇
@sh_bouinmiyandasht
🇮🇷 پیام رسان سروش 👇
http://sapp.ir/sh_bouinmiyandashtاز نظرات خود ما را بهره مند کنید
نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :