🌺 تقویم عشق 🌺

🌺 تقویم عشق 🌺

1398/7/17 10:29

🌺 تقویم عشق 🌺

🌹 شهید والا مقام اسماعیل حبیبی
🌹 فرزند : محمود
🌹 محل شهادت : جبهه سومار
🌹 تاریخ شهادت : 1363/07/10
🌹 محل دفن : میاندشت
🇮🇷 کانال شهر بویین میاندشت👇
@sh_bouinmiyandasht
🇮🇷 پیام رسان سروش 👇
http://sapp.ir/sh_bouinmiyandashtاز نظرات خود ما را بهره مند کنید
نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :