ایستگاه نقاشی در کانکس مسافرین نوروزی جهت کودکان

ایستگاه نقاشی در کانکس مسافرین نوروزی جهت کودکان

1392/1/20 13:43

به همت واحد روابط عمومی شهرداری ایستگاه نقاشی جهت کودکان در کانکسی راهنمای مسافرین نوروزی در ورودی شهر بویین میاندشت بر پا شد
با توجه به استقبال مسافرین از استراحت گاه و کمپینک ورودی شهر بویین میاندشت جهت کودکان و نونهالان مسابقه نقاشی برگزار شد و به انها جوایزی به رسم یاد بود تقدیم گردید تا  خاطره خوشی از بویین میاندشت داشته باشند در این ایستگاه نقاشی مسئوالن محلی حضور پیدا نمودند و از نزدیک شاهد تلاش ستاد نوروزی شهر بویین میاندشت بودند

 

 

 

 

 

 
از نظرات خود ما را بهره مند کنید
نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :