🌺 تقویم عشق 🌺

🌺 تقویم عشق 🌺

1398/8/14 9:40

🌺 تقویم عشق 🌺

🌹 شهید والا مقام صفر ابدالی
🌹 فرزند :  حسن
🌹 محل شهادت : فاو عراق 
🌹 تاریخ شهادت : 1362/08/12
🌹 عملیات : _
🌹 محل دفن : ششجوان
🇮🇷 کانال شهر بویین میاندشت👇
@sh_bouinmiyandasht
🇮🇷 پیام رسان سروش 👇
http://sapp.ir/sh_bouinmiyandashtاز نظرات خود ما را بهره مند کنید
نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :