🇮🇷 13 آبان روز تسخیر لانه ی جاسوسی آمریکا ، روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز گرامی باد.

🇮🇷 13 آبان روز تسخیر لانه ی جاسوسی آمریکا ، روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز گرامی باد.

1398/8/14 9:41


از نظرات خود ما را بهره مند کنید
نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :