🌺 تقویم عشق 🌺

🌺 تقویم عشق 🌺

1398/9/10 19:27

🌺 تقویم عشق 🌺

🌹 شهید والا مقام محمد علی حیدری   
🌹 فرزند :  حسینعلی   
🌹 محل شهادت : تنگه ابو قریب   
🌹 تاریخ شهادت : 1361/09/06
🌹 عملیات : محرم
🌹 محل دفن : ششجوان   
🇮🇷 کانال شهر بویین میاندشت👇
@sh_bouinmiyandasht
🇮🇷 پیام رسان سروش 👇
http://sapp.ir/sh_bouinmiyandashtاز نظرات خود ما را بهره مند کنید
نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :