🌺 تقویم عشق 🌺

🌺 تقویم عشق 🌺

1398/9/10 19:34

🌺 تقویم عشق 🌺

🌹 شهید والا مقام ماشاءاله دوست محمدی    
🌹 فرزند : محمود   
🌹 محل شهادت : دشت عباس    
🌹 تاریخ شهادت : 1360/09/09
🌹 عملیات :
🌹 محل دفن : بویین 
🇮🇷 کانال شهر بویین میاندشت👇
@sh_bouinmiyandasht
🇮🇷 پیام رسان سروش 👇
http://sapp.ir/sh_bouinmiyandashtاز نظرات خود ما را بهره مند کنید
نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :