🌺 تقویم عشق 🌺

🌺 تقویم عشق 🌺

1398/10/19 13:6

🌺 تقویم عشق 🌺

🌹 شهید والا مقام سید محمود موسوی     
🌹 فرزند :  سید محمد  
🌹 محل شهادت :  شوش
🌹 تاریخ شهادت : 1360/10/16
🌹 عملیات :   - 
🌹 محل دفن : میاندشت   
🇮🇷 کانال شهر بویین میاندشت👇
@sh_bouinmiyandasht
🇮🇷 پیام رسان سروش 👇
http://sapp.ir/sh_bouinmiyandashtاز نظرات خود ما را بهره مند کنید
نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :