🌺 تقویم عشق 🌺

🌺 تقویم عشق 🌺

1398/10/19 13:9

🌺 تقویم عشق 🌺

🌹 شهید والا مقام خداداد ماندنی میرآبادی    
🌹 فرزند :  گل محمد
🌹 محل شهادت :  کردستان  
🌹 تاریخ شهادت : 1362/10/17
🌹 عملیات :   - 
🌹 محل دفن : روستای میرآباد 
🇮🇷 کانال شهر بویین میاندشت👇
@sh_bouinmiyandasht
🇮🇷 پیام رسان سروش 👇
http://sapp.ir/sh_bouinmiyandashtاز نظرات خود ما را بهره مند کنید
نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :