🌺 تقویم عشق 🌺

🌺 تقویم عشق 🌺

1398/11/21 8:36

🌺 تقویم عشق 🌺

🌹 شهید والا مقام قربانعلی قاضی سعیدی            
🌹 فرزند :  حسن
🌹 محل شهادت :  شلمچه    
🌹 تاریخ شهادت : 1365/11/19
🌹 عملیات :   — 
🌹 محل دفن : روستای قائم آباد   
🇮🇷 کانال شهر بویین میاندشت👇
@sh_bouinmiyandasht
🇮🇷 پیام رسان سروش 👇
http://sapp.ir/sh_bouinmiyandashtاز نظرات خود ما را بهره مند کنید
نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :