⭕️ همراهی و دیدار مهندس سپیانی شهردار بویین میاندشت با تعدادی از اکیپهای سمپاشی و عرض خداقوت و تقدیر و تشکر از زحمات آنها به نمایندگی از همه ی اکیپهای سمپاشی سطح شهر - 99/01/02

⭕️ همراهی و دیدار مهندس سپیانی شهردار بویین میاندشت با تعدادی از اکیپهای سمپاشی و عرض خداقوت و تقدیر و تشکر از زحمات آنها به نمایندگی از همه ی اکیپهای سمپاشی سطح شهر - 99/01/02

1399/1/7 10:59


از نظرات خود ما را بهره مند کنید
نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :