آگهی مناقصه ( نوبت اول )

آگهی مناقصه ( نوبت اول )

1396/7/5 13:53

شهرداری بویین میاندشت درنظر دارد عملیات روکش آسفالت  بلوار امام حسین  (ع)  و آسفالت معابر شهری را با اعتباری به میزان 5/000/000/000  ریال از محل اعتبارات دولتی از طریق برگزاری  مناقصه  عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .از نظرات خود ما را بهره مند کنید
نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :