🏴 با نهایت تأثر درگذشت جمعی ازهموطنان عزیزمان در زلزله شب گذشته در استان های غربی کشورمان را تسلیت عرض می کنیم .

🏴 با نهایت تأثر درگذشت جمعی ازهموطنان عزیزمان در زلزله شب گذشته در استان های غربی کشورمان را تسلیت عرض می کنیم .

1396/8/22 19:15


از نظرات خود ما را بهره مند کنید
نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :