اطلاعیه

اطلاعیه

1397/11/15 21:27

📣 قابل توجه کلیه ی کسبه ، بازاریان و متصدیان واحدهای صنفی شهر بویین میاندشت :
  ⭕️ با عنایت به مقررات و ضوابط پیش بینی شده ، تعرفه عوارض کسب و پیشه معوق و پرداخت نشده ی کلیه واحدهای صنفی در سال 1398، بر مبنای آخرین تعرفه مصوب (( تعرفه سال 98 )) محاسبه و اخذ می گردد ، لذا مقتضی است کلیه ی واحدهای صنفی مستقر در شهر ، جهت پرداخت عوارض خود در اسرع وقت و قبل از اتمام سال 1397 به شهرداری مراجعه نمایند.
  ⭕️ بدیهی است در غیر این صورت شهرداری وفق مقررات و ضوابط عمل خواهد نمود.

🔹 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بویین میاندشت 🔹
🇮🇷 شهر بویین میاندشت
sapp.ir/sh_bouinmiyandasht

@sh_bouinmiyandashtاز نظرات خود ما را بهره مند کنید
نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :