🌺 تقویم عشق 🌺

🌺 تقویم عشق 🌺

1398/2/18 10:31

🌺 تقویم عشق 🌺

🌹 شهید والا مقام عین اله علایی
🌹 فرزند : علی نقی
🌹 محل شهادت : فاو عراق
🌹 تاریخ شهادت : 1365/02/17
🌹 عملیات : والفجر 8
🌹 محل دفن : ششجوان
🔹 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بویین میاندشت 🔹
🇮🇷 کانال شهرداری بویین میاندشت👇
@sh_bouinmiyandasht
🇮🇷 پیام رسان سروش 👇
http://sapp.ir/sh_bouinmiyandasht

🌍 وب سایت شهرداری  👇👇
shahrdari-bm.irاز نظرات خود ما را بهره مند کنید
نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :